دوره مهارت بازخورد دادن و بازخورد گرفتن در محیط کار

مهارت بازخورد دادن و بازخورد گرفتن در محیط کار

مجله هاروارد می گوید 85% موفقیت افراد به مهارت های ارتباطی آنها بستگی دارد. سالانه 37 بیلیون دلار هزینه به دلیل مشکلات ارتباطی بر سازمان ها در امریکا تحمیل
می شود.درست است که حجم زیادی از این مسئولیت برعهده مدیران است، اما یکی از مهم ترین مهارت های ارتباطی برای مدیران و کارکنان “مهارت بازخورد دادن و بازخورد گرفتن” است . چرا که این مهارت راهی است برای بهبود عملکرد خود و دیگران. از آنجاییکه یکی از کلیدی ترین وظایف رهبران توسعه مهارت های کارکنان و بهبود عملکرد آنها درجهت تحقق اهداف سازمان است، بازخورد دادن اجتناب ناپذیراست. جالب است بدانید که کارکنانی که بازخورد می گیرند دوبرابر انگیزه بیشتر برای تحقق اهداف شغلی دارند. اما همیشه بازخورد دادن یک چالش محسوب می شود. اما خبر خوب اینست که قرار نیست بازخورد دادن همیشه دردناک باشد. تکنیک های اثبات شده در بازخورد دادن کمک می کند تا بازخورد سازنده شکل گرفته و مسیر یادگیری و ارتباط افراد تسهیل گردد. بازخورد گرفتن می تواند برای ما احساس ناامنی ایجاد کند چرا که براساس عملکرد مغز بازخورد منفی گرفتن یک تهدید است .اما استفاده از مدل های بازخورد گرفتن صحیح کمک می کند تا این تهدید به فرصتی برای رشد و یادگیری مداوم ما شود. دراین دوره با آموزش شیوه های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن صحیح، منجر به توسعه مهارت های رهبری و ارتباطی شما با کارکنان، همکاران، مدیران ارشد و دوست و آشنا کمک خواهد شد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

مدیرانی که تمایل به بهبود عملکرد کارکنان خود دارند

افرادی که در زمان بازخورد گرفتن نمی دانند چه واکنشی نشان دهند
مدیرانی که مایل به بهبود مهارت های رهبری خود هستند
هرکسی که به دنبال توسعه مهارت های حرفه ای و رفتاری خود می باشد.

سرفصل ها:

مفاهیم و چالش ها:

تعریف بازخورد-
علل چالشی بودن بازخورد-
انواع بازخورد

بازخورد دادن:

-تله های بازخورد
-روش بازخورد سازنده
– اصول بازخورد دادن
بایدها و نبایدهای بازخورددادن-
تکنیک های بازخورددادن-
بازخورد به افراد دشوار-
بازخوردهای چالشی –

بازخورد گرفتن:

  • بایدها و نبایدهای بازخورد گرفتن
    -تله های بازخورد گرفتن
    -اصول بازخورد گرفتن
  • تکنیک های بازخورد گرفتن