چرا برنامه ریزی منابع انسانی مهم است؟

برنامه ریزی منابع انسانی چیست و چه مراحلی دارد؟

19 فروردین 12 دقیقه خواندن

سازمان به نیروی کار فقط بعنوان بخشی از مزایای شرکت نگاه نمیکند که مثلا با داشتن فلان نیروی متخصص از رقیب خود جلو افتاده است، بلکه آنها را مجموعه‌ای از دانش، مهارت، استعداد و توانایی‌های خلاقانه میبیند که باعث پیشرفت شرکت یا کسب و کار می شوند.
تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی:
برنامه ریزی منابع انسانی یا برنامه ریزی نیروی کار یک فرایند سیستماتیک و استراتژیک برای اینکه وضعیت نیروهای موجود سازمان را بررسی کرده و برحسب اهداف نیازهای نیروی انسانی آتی را مشخص کنیم.

مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی:

1- به علاوه در برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان ها برای استقرار افرادی که در دستیابی به اهداف استراتژیک تجاری نقش کلیدی دارند، آماده می شوند.
2- برنامه ریزی نیروی انسانی پاسخگویی به تغییرات بازار و فضای عمومی را آسان میکنند، تا انتخاب بهینه ای داشته باشند.
3- بخش اصلی برنامه ریزی منابع انسانی اینست که نیازهای آینده نیروی کار پیش بینی شود. برای مثال نسل جدید نیازها و انگیزه هایی متفاوت از نسل گذشته دارد. آنها شغل ها و روش های کاری جدیدی خلق می کنند و همین امر باعث می شود که سازوکارهای استخدامی گذشته سازمان کاربرد نداشته باشند.
4- پس از شناخت نیاز نیروی کار در آینده باید استراتژی های مناسبی برای به کارگیری این استعداد ها طراحی شود. تغییر مدل جذب نیرو، اصلاح فرایندهای استخدامی، کانال های جدید استخدام افراد مثل لینکدین و شبکه های اجتماعی از این دست مثال ها می باشند.
5- هدف برنامه ریزی نیروی کار دستیابی به تعادل بین مهارت های مورد نیاز سازمان بر اساس نیازها و اهداف سازمان است. بنابراین، برنامه ریزی منابع انسانی باید یک روند مستمر، با ساختار و سیستم نظارتی باشد که سازمان را قادر می سازد زمان کافی برای جذب و آموزش کارمندان جهت تأمین نیازهای آینده آن داشته باشد.
روش برنامه ریزی منابع انسانی
در حالی که پیش بینی تقاضای نیروی کار در قلب برنامه ریزی منابع انسانی قرار دارد، متخصصان منابع انسانی برای تهیه برنامه‌ای قوی نیاز به یک دید جامع و عمیق از سازمان خود و درک عوامل مختلف دارند.

برنامه ریزی منابع انسانی

 

Smartsheet.com هفت مرحله اصلی در روند برنامه ریزی منابع انسانی را مشخص می کند:

مرحله اول: اهداف سازمان خود را تجزیه و تحلیل کنید
مرحله دوم: فهرست منابع انسانی فعلی را تهیه کنید
مرحله سوم: تقاضای منابع انسانی خود را پیش بینی کنید
مرحله چهارم: تعداد و میزان فاصله میان مهارت ها را تعیین کنید
مرحله پنجم: یک برنامه عملیاتی تهیه کنید
مرحله ششم: ادغام و اجرای طرح
مرحله هفتم: نظارت، اندازه گیری و بازخورد

 

ارزیابی سرمایه انسانی فعلی در راستای برنامه ریزی منابع انسانی

همانطور که می بینید دومین مرحله بررسی نیروی انسانی فعلی سازمان است. یعنی سازمان باید ابتدا نقاط ضعف و قوت خود را در سرمایه انسانی بسنجد تا بتواند برنامه ریزی نیروی انسانی را شروع کند.
سازمان های سراسر جهان به اهمیت این مسئله پی برده اند. به عنوان مثال، آمار منابع انسانی 2020 نشان می دهد که 89٪ از شرکت های متوسط به بزرگ استفاده از نظرسنجی های سالانه جامع را برای ارزیابی “میزان تعلق کارکنان” آغاز کرده اند. این مطالعات به آنها کمک می کند تا نیروی کار فعلی خود را بهتر درک کنند و یاد بگیرند که چگونه کارکنان را با انگیزه و مفید نگه دارند. سپس از این دانسته ها به منظور ایجاد انگیزه درکارمندان جدید و تشویقشان برای فعالیت های موفقیت‌آمیز استفاده می کنند.
شما برای ارزیابی نیروی انسانی فعلی در سازمان چه فاکتورهایی را مد نظر قرار می دهید تا در استخدام نیروهای جدید برنامه ریزی بهتری داشته باشید؟

برنامه ریزی نیروی انسانی و مصاحبه استخدامی

برنامه ریزی نیروی انسانی منجر به جذب نیروهای جدید خواهد شد. اما اگر برای جذب استعدادها و مهارت های مورد نیاز خود استراتژی مناسب نداشته باشید، شکست شما قطعی است.
شرکت ها از اهمیت اولین تاثیر خوب بر کارمندان احتمالی خود آگاه هستند. آمار منابع انسانی از سال 2019 نشان می دهد که 87٪ از متقاضیان پس از یک مصاحبه استخدامی با رویکردی مثبت ، ارزیابی مثبتی از شرکت و موقعیت مورد نظر خود انجام می دهند. عکس این قضیه نیز اتفاق می افتد ، 83٪ از متقاضیانی که تجربه منفی مصاحبه استخدامی را گزارش کرده اند، نظر مثبت اولیه خود را در مورد شرکت و موقعیتی که متقاضی آن بوده اند، تغییر می دهند.
دقت کنید که حرکت رو به جلو مد نظر است، برنامه ریزان منابع انسانی باید با فن‌آوریهای دیجیتال جدید، روش های تازه‌ی تجاری و واقعیتهای جدید زندگی مانند بیماری COVID_19 که باعث ایجاد محدودیتهای حرکتی و تغییر در نوع ارتباطات شده، روبرو شوند که بر اهمیت همکاری از راه دور تاکید دارد. برای مقابله با این تغییرات ناگهانی به روشهای جدیدِ پرورش ، آموزش و حفظ و توسعه مهارتهای موجود نیاز است تا فرصت کشف شبکه‌های گسترده‌تری از استعدادهای نو را به دست آورند.
شما چه مواردی را برای جذب و ایجاد تاثیرمثبت در برخورد اول در مصاحبه استخدامی مد نظر قرار می دهید؟