چگونه بفهمیم مدل مدیریتی ما حمایتی است یا مخرب؟

چگونه بفهمیم مدل مدیریتی ما حمایتی است یا مخرب؟

24 آذر 4 دقیقه خواندن

اکثر مدیرانی که با آنها کوچینگ دارم از یک مدل خاص مدیریتی پیروی می کنند. برخی معتقدند نباید صمیمی شد، برخی دوست دارند مدل رضاشاهی داشته باشند. برخی با بروز یک رفتار مخرب همه را تنبیه می کنند. برخی برای نگهداشت نیرو دست به هر کاری می زنند. برخی بدون هیچ توضیحی مسئولیتهای فرد را می گیرند و می گویند همه از تو ناراضی هستند…دراین مقاله به نکات خوبی اشاره شده تا روش مدیریتی خودمون رو ارزیابی کنیم.
سوالاتی مثل: ” آیا شما به افراد کمک می کنید تا عملکردشان بهتر شود؟ یا ناخواسته به افرادی که رهبرشان هستید آسیب می رسانید؟
مثلا:

– فرصت درخشش به کارکنان می دهید

یکی از مهمترین توانایی های شما به عنوان یک رهبر این است که اجازه دهید مردم بدرخشند.


_شما به آنها می گویید که چه کاری انجام دهند، به جای اینکه توانایی های خود را نشان دهند:

اینکه به افراد بگویید چه کاری باید انجام دهند رهبری نیست، بلکه جهت دهی است.

-شما دائماً صحبت می کنید و اجازه ابراز نظر نمی دهید:

گوش دادن فقط به صدای خود به اعتبار شما آسیب می رساند و از قدرت رهبری شما میکاهد. قدرت به کسانی که بیشتر صحبت می کنند نمیرسد بلکه به کسانی که بیشتر گوش می دهند، میرسد.


شما برای مشکلاتی که افراد باید حل کنند راه حل ارائه می دهید:

شما نباید حل کننده همه مشکلات باشید. در یک دوره هایی به افراد اجازه دهید راه حل های خود را بسازند.

-شما فرایندهای ساده تجاری را پیچیده می کنید:

افراد بدون تشریفات غیرضروری و فرایندهای پیچیده هم به اندازه کافی کار می کنند.


-مثل یک شخص ماهر رفتار میکنید درحالیکه نیستید:

بهترین رهبران هرگز خود را در یک اتاق باهوشترین فرد در نظر نمیگیرند یا اینکه وانمود نمیکنند که همه چیز را میدانند.آنها به آموزشها گوش می دهند و به دیگران فرصت می دهند تأثیرگذار باشند.

_از جملاتی مانند ” من بهتر میدانم” استفاده میکنید:

حتی اگر می دانید که حق با شماست، هدایت افراد از طریق گفتگو و برقراری ارتباط بسیار موثرتر است. مردم میخواهند در بحث ها مشارکت داشته باشند نه اینکه فقط اجراکننده ی دستورات باشند.

 

– پاداش ها را در جایی که تلاشی نشده است، خرج می کنید!

در بسیاری از شرکتهایی که کوچ آنها هستم، دادن پاداش بدون توجه به تلاش افراد، امری عادی است. این روش فقط “فرهنگ متوسط بودن” را ایجاد می کند. چون افراد انگیزه ای برای تلاش بیشتر ندارند.

 

– فقط در مواردی که مورد علاقه ی شماست با تیمتان هم بازی می شوید:

وقتی یک رهبر منصفانه رفتار کند، اعتماد ایجاد می شود و اعتماد همه چیز است. با همه محترمانه رفتار کنید و در ایجاد فرصت ها منصف باشید.

 

– کاری را که میگویید قرار است انجام دهید، انجام نمیدهید:

هر زمان که به قول خود عمل نکنید، رهبری شما احترام و اعتبار خود را از دست می دهد.

 

– در جلسات دیگران را مقابل بقیه خجالت زده کرده یا تحقیر میکنید:

به قول معروف، در جمع قدردانی و در خلوت انتقاد کنید.

 

– بعنوان یک رهبر حد وسط را قبول دارید:

در رهبری همانند سایر موارد، آنچه را می پذیرید، همان چیزی است که به دست می آورید.

 

– از درون رهبری می کنید:

بیشتر رهبران نیت خوبی دارند، اما این نیت ها گاهی به نتایج بد منجر می شوند. پس فقط به داشتن نیت خوب اکتفا نکنید. سعی کنید به عواقب هر کاری که به عنوان رهبر انجام می دهید؛ توجه داشته باشید و از خود بپرسید که آیا این کمک می کند یا صدمه می زند؟

حالا شما رهبر خوبی هستید؟

 

منبع: https://www.lollydaskal.com/leadership/how-to-know-if-your-leadership-is-helping-or-hurting/