توانمندسازی و جانشین پروری

محل برگزاری :

خراسان رضوی مشهد- انجمن صنفی آسانسورسازان

مدرس دوره

دوره توانمند سازی و جانشین پروری

توانمندسازی و جانشین پروری

آموزش جانشین پروری و توانمندسازی به مدیران در انجمن صنفی آسانسورسازان خراسان رضوی مشهد
در این سمینار به اهمیت توانمندسازی کارکنان، شیوه‌های تفویض اختیار و تفاوت بین قدرت و اختیار پرداخته شد.
شرکت‌کنندگان با آشنایی به این سرفصل‌ها قادر خواهند بود سازمان خود را در قبال ترک کار کارکنان خود ایمن ساخته; و مانع از بروز مشکلات ناشی از نبود کارکنان حرفه‌ای در سازمان شوند.
مدرس: مریم حنطوش زاده

توانمندسازی و جانشین پروری

مطالب مرتبط

فهرست