ارزیابی فرهنگ سازمانی – هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب

محل برگزاری :

پدیده ماشین سازی غرب

مدرس دوره :

ارزیابی فرهنگ پدیده

ارزیابی فرهنگ سازمانی

هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب دی ۹۸

کسی نمی تواند نقش فرهنگ را نادیده بگیرد اما سازمانهای بسیار کمی به این امر اهمیت می دهند. در هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب، در طی یک فعالیت گروهی بین مدیران ارشد، تصویری از سازمان در ذهن کارکنان شناسایی شد.

سپس از طریق پرسشنامه های ان لاین، فرهنگ موجود و مطلوب از دید مدیران و کارکنان تعیین گردید.
طی یک برنامه جمعی با تکنیک world caffe، همگان در خلق فرهنگ جدید به استراک ایده ها پرداختند.

در پایان مسیر عملیاتی ایجاد فرهنگ سازمانی با مشارکت موسسین و کارکنان طراحی گردید.

تصاویر دوره ارزیابی فرهنگ پدیده ماشین سازی غرب

ویدئو از دوره آموزشی ارزیابی فرهنگ

مطالب مرتبط

دیسک تست و تایپ

ورک شاپ مدل های رفتاری DISC – تست و تایپ

دوره آموزشی آموزش مصاحبه استخدامی برای مدیران

دوره آموزشی مصاحبه استخدامی

سمینار آموزش مهارت های رفتاری

سمینار آشنایی با مدل های رفتاری دیسک

تدریس مهارت های فروش بر اساس مدل های رفتار DISC

تدریس مهارت های فروش

پرونکسو - دوره شش کلاه با تست و تایپ

پرونکسو – دوره شش کلاه با تست و تایپ

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

آموزش مهارت‌های فردی

مصاحبه‌های رادیویی

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

هوش هیجانی و

پادکست هوش هیجانی و مدل های رفتاری

مقالات بوم‌ورک

فهرست