ارزیابی فرهنگ سازمانی- آزمایشگاه دنا دی ۹۸

محل برگزاری :

آزمایشگاه دنا

مدرس دوره :

آزمایشگاه دنا

ارزیابی فرهنگ سازمانی

کسی نمی تواند نقش فرهنگ را نادیده بگیرد اما سازمانهای بسیار کمی به این امر اهمیت می دهند.
در هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب، در طی یک فعالیت گروهی بین مدیران ارشد، تصویری از سازمان در ذهن کارکنان شناسایی شد.

سپس از طریق پرسشنامه های ان لاین، فرهنگ موجود و مطلوب از دید مدیران و کارکنان تعیین گردید.
طی یک برنامه جمعی با تکنیک world caffe، همگان در خلق فرهنگ جدید به استراک ایده ها پرداختند. در پایان مسیر عملیاتی ایجاد فرهنگ سازمانی با مشارکت موسسین و کارکنان طراحی گردید.

تصاویر ارزیابی فرهنگ سازمانی – آزمایشگاه دنا

ویدئو ارزیابی فرهنگی

مطالب مرتبط

ورک شاپ مدل های رفتاری DISC

دوره تیم سازی حنطوش

تیم سازی و بلبین

دوره دزفول DISC

آموزش مدل های رفتاری

دوره آموزشی آموزش مصاحبه استخدامی برای مدیران

دوره آموزشی مصاحبه استخدامی

الوان - توانمند سازی کارکنان

دوره مهارت های توانمندسازی کارکنان – الوان پلاستیک

هولیدنیگ اورست – آموزش مصاحبه استخدامی

آموزش مهارت‌های فردی

مصاحبه‌های رادیویی

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

هوش هیجانی و

پادکست هوش هیجانی و مدل های رفتاری

مقالات بوم‌ورک

فهرست