دوره مدیریت کار و زمان – شرکت شبکه برق

محل برگزاری :

شرکت شبکه برق وزارت نیرو

مدرس دوره :

دوره کار و زمان

مدیریت کار و زمان – شرکت شبکه برق وزارت نیرو

زمان برگزاری این دوره: بهمن ۱۳۹۸

در این کارگاه چهار روزه، مدیران دپارتمان منابع انسانی در دو گروه به نحوه مدیریت خود و تاثیر آن بر مدیریت زمان مورد آموزش قرار گرفتند.

در ابتدا افراد با شناخت مدل های رفتاری DISC به درک بهتری از خود و اطرافیان دست یافتند. سپس با طراحی چرخه زندگی خود، ارزش ها و اولویت های خود را شناسایی کردند.
سپس اهداف گذاری صحیح را آموخته و در تمرین های عملی اهداف خود را مشخص کرند.
در ادامه عوامل اخلال گر در زمان معرفی گردید و هر مدل رفتاری بر حسب نقاط ضعف و قوت خود، عواملی را که مانع رسیدن او به هدف می شود را تعیین نمود.

با تکنیک های اولویت بندی و مبارزه با تعویق، فصل جدیدی از برنامه ریزی بر آنها آغاز شد. در نهایت با درک چرخه عادت، به حذف عادات نامطلوب و ایجاد عادات جدید پرداختند.

بازخوردهای شرکت‌کنندگان از این دوره:

مطالب مرتبط

دوره تفکر خلاقانه

دوره تفکر خلاقانه و کسب و کار

دوره دزفول DISC

آموزش مدل های رفتاری

کارگاه شناسایی فاکتورهای ارزشیابی افراد

شناسایی فاکتورهای ارزشیابی افراد

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

دوره مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد

سمینار آموزش مهارت های رفتاری

سمینار آشنایی با مدل های رفتاری دیسک

آموزش مهارت‌های فردی

مصاحبه‌های رادیویی

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

هوش هیجانی و

پادکست هوش هیجانی و مدل های رفتاری

مقالات بوم‌ورک

فهرست