قصه‌های کاری، قسمت چهارم: من و مشتری رفاقتی

21 شهریور