سمینار آشنایی با مدل های رفتاری دیسک

محل برگزاری :

تهران - انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

مدرس دوره :

سمینار آموزش مهارت های رفتاری

برگزاری دوره‌ی آموزشی آشنایی با مدل‌های رفتاری دیسک

برگزاری سمینار آشنایی با مدل های رفتاری دیسک برای مهندسین – انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز.

امروزه فقط مهارت های تکنیکال نمی تواند موفقیت شما را تضمین نماید. مهندسین که متخصصین جامعه می باشند، باید با تکیه بر مهارت های ارتباطی سرعت رشد پروژه ها را بالا برده و بودجه مالی و زمانی را مدیریت نمایند. به همین منظور، در روز معماری در انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز علاوه بر بررسی عملکرد انجمن در طول یک سال گذشته، مدل های رفتاری DISC نیز توسط مریم حنطوش زاده ارائه گردید. استقبال شرکت کنندگان نشان داد که افراد از شناخت مدل رفتاری خود و دیگران به نحو چشمگیری می توانند استفاده نمایند.

مطالب مرتبط

دوره تیم سازی حنطوش

تیم سازی و بلبین

پرونکسو - دوره شش کلاه با تست و تایپ

پرونکسو – دوره شش کلاه با تست و تایپ

دوره کار و زمان

دوره مدیریت کار و زمان – شرکت شبکه برق

دوره دزفول DISC

آموزش مدل های رفتاری

کارگاه شناسایی فاکتورهای ارزشیابی افراد

شناسایی فاکتورهای ارزشیابی افراد

دوره آموزشی آموزش مصاحبه استخدامی برای مدیران

دوره آموزشی مصاحبه استخدامی

آموزش مهارت‌های فردی

مصاحبه‌های رادیویی

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

هوش هیجانی و

پادکست هوش هیجانی و مدل های رفتاری

مقالات بوم‌ورک

فهرست