مدیریت تعارض

برخی همیشه در زندگی خود کسانی را می یابند تا با آنها بجنگند و قدرت نمایی کنند. ممکن ایت دربازی شطرنج باشد و یا بحث های سیاسی. برخی ارسطو وارد دنبال کسانی هستند تا با او به بحث نشسته و با رویکردی نقادانه، تفکرات و عملکرد خود را به نقد بنشینند. کسانی هم هستند که با همه از سر سازش در می آیند و سعی می کنند آسه برن،آسه بیان تا گربه شاخشان نزند!

چالش های شما در این حوزه

  • درک تعارض موثر
  • حل تعارضات با رویکرد حل مساله
  • مدیریت تعارض، انواع تعارض، ریشه های تعارض
  • نقش های مدیریت تعارض، شیوه های برخورد با تعارض
  • شناسایی شکل و تدوین راه حل
همین حالا شروع کنید

پکیج های بهبود مدیریت تعارض

Pricing Packages

امروزه مشکل بسیاری از مدیران، عدم رضایت از عملکرد کارکنان است که در پی راه حلی برای آن هستند. اما مشاوره منابع انسانی می تواند در این مسیر به مدیران کمک نماید؟

پکیج آموزشی پکیج آموزشی و مشاوره ای پکیج آموزشی و اجرایی
قبل از مصاحبه
کتابچه آموزش طراحی فرایند استخدام
کتابچه آموزشی تدوین شرح شغل و نمونه دو شرح شغل
لیست شایستگی های شغلی به همراه تعریف
ویدئوی آموزشی تدوین شایستگی‌های شغلی
مصاحبه
ویدیوی آموزش ارزیابی رزومه
ویدئوی آموزش مصاحبه تلفنی
ویدئوی آموزش مصاحبه حضوری
نمونه سوالات ارزیابی شایستگی‌های شغلی
بعد از مصاحبه
ویدیوی آموزشی شیوه مقایسه کاندیداها
تمپلیت مقایسه خودکار کاندیداها
نمونه نامه های عدم پذیرش یا اعلام پذیرش کاندیدا
خدمات مشاوره ای
دو جلسه حضوری یا غیرحضوری مشاور به عنوان منتور برای نظارت بر نحوه مصاحبه استخدامی در سازمان
دو جلسه کوچینگ برای توانمندسازی مصاحبه کننده
خدمات اجرایی
ارائه آموزش حضوری
اجرای مراحل استخدام
1.000.000 تومانثبت سفارش 1.500.000 تومانثبت سفارش 2.000.000 تومانثبت سفارش

در صورتی که مطمئن نیستید کدام بسته مناسب شماست، نگران نباشید! من در کنارش شما هستم تا بهترین محصول را انتخاب کنید.

تجربه مشتریان قبلی

Customers Experience