خودانگیزشی

Self-motivation

اگر با چالش های زیر روبرو هستید:

  • برنامه ریزی عملیاتی جهت افزایش انگیزه های فردی در کارکنان
  • شناخت نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان
همین حالا شروع کنید

بسیاری از افراد از شرایط بیرونی انگیزه می گیرند و با حذف یا کاهش عامل انگیزشی، انگیزه خود را از دست می دهند. نمی توان تاثیر عوامل بیرونی را نادیده گرفت. اما کسانی که متکی به انگیزه های بیرونی هستند در شرایط پرفشار دنیای کنونی بیشتر در معرض بی انگیزگی و ضعف عملکرد قرار می گیرند . از آنجایی که انگیزه های بیرونی همیشه برقرار نیستند، توجه به انگیزه های درونی، کشف انگیزه های فردی و درک اقسام انگیزه ها می تواند بسیار کارگشا باشد. در این میان به تمایز بین انگیزه های درونی و بیرونی باید توجه ویژه داشت. انگیزه های درونی که به آنچه “می خواهم” انجام دهم می پردازد به رضایت درونی فرد برمی گردد. اما انگیزه های بیرون به اموری می پردازد که فرد “باید” انجام دهد فارغ از آنکه بخواهد یا نخواهد.
در راستای شناخت انگیزه های فردی، تئوری انتخاب گلاسر به نیازهای اساسی انسانها اشاره می کند که شامل بقا، قدرت، آزادی، عشق و تفریح می باشند و براین باور است که هرجا این نیازها بی پاسخ بمانند انگیزه فرد برای حرکت کاهش می یابد. علاوه بر اینکه اولویت و شدت این نیازها برای افراد مختلف متفاوت است، نحوه پاسخگویی به این نیازها برای افراد مختلف نیز برحسب نگرش آنها متفاوت می باشد. به منظور درک نگرش های فردی از مدل PIAV استفاده می شود که نشان می دهد چرایی و ارزش های فردی چگونه بروز پیدا می کند.

سرفصل ها

آشنایی با تعاریف انگیزه، انگیزش و خودانگیزشی
شناخت نیازهای اساسی انسان براساس تئوری انتخاب
آشنایی با تئوری انتخاب و ماشین رفتار
شناخت انواع نگرش های فردی
شناخت نقاط قوت و قابل بهبود خود
برنامه ریزی عملیاتی جهت افزایش انگیزه های فردی

فرم درخواست دوره های آموزش سازمانی

"*" indicates required fields

نام*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تماس با ما


در جهت گرفتن مشاوره های لازم لطفا فرم مقابل را پر کنید تا با شما تماس گرفته شود.

شیوه برگزاری

– طول دوره: 8 ساعت

– امکان برگزاری یک جلسه دو ساعته کوچینگ گروهی، پرکردن پرسشنامه ها و بحث های گروهی قبل از کلاس برای آمادگی افراد و نیاز سنجی دقیق تر وجود دارد.

– امکان برگزاری دوره به صورت حضوری و غیرحضوری

– کلاس به صورت کارگاهی با تمرین ها، بازی های گروهی، قیلم های مرتبط و تحلیل آن و…متناسب با بستر فضای حضوری و غیرحضوری برگزار خواهد شد .

– در پایان هر جلسه تمرین هایی برای طراحی یک برنامه توسعه فردی ارائه خواهد شد.

– جهت فالوآپ دوره، امکان برگزاری یک جلسه 3 ساعته برای مرور و بررسی میزان یادگیری و اثربخشی شرکت کنندگان وجود دارد

Image

در صورتی که مطمئن نیستید کدام بسته مناسب شماست، نگران نباشید! من در کنارش شما هستم تا بهترین خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

سرویس های و خدمات قابل ارائه

Services

تجربه مشتریان قبلی

Customers Experience