دوره مهارت های توانمندسازی کارکنان – الوان پلاستیک

محل برگزاری :

الوان پلاستیک

مدرس دوره :

الوان - توانمند سازی کارکنان

مهارت های توانمندسازی کارکنان – الوان پلاستیک

یکی از مهارت های مدیران اینست که نیروهای زیرمجموعه خود را توانمندسازند. دراین راستا مجموعه الوان دوره های آموزشی برای سرپرستان و‌ مدیران ارشد تدارک دید. در دوره توانمند سازی مهارت زیر آموزش داده شد: شناخت قابلیت های کارکنان

روش های توانمند سازی:

  • تفپیض اختیار
  • بازخورد دادن
  • بازخورد گرفتن

مطالب مرتبط

دوره مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد

آموزش مدل های رفتاری دیسک – هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب

پرونکسو - دوره شش کلاه با تست و تایپ

پرونکسو – دوره شش کلاه با تست و تایپ

مهارت های عمومی منابع انسانی

اولین دوره مهارت های عمومی منابع انسانی

افزایش بهره وری کارکنان

مدیران منطقه ای شهرستان جانبو – آموزش مصاحبه استخدامی

آموزش مهارت‌های فردی

مصاحبه‌های رادیویی

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

هوش هیجانی و

پادکست هوش هیجانی و مدل های رفتاری

مقالات بوم‌ورک

فهرست