تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

محل برگزاری :

مدرس دوره :

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک- لاستیک بارز- آبان 98

لاستیک بارز در راستای تقویت خلاقیت و نوآوری کارکنان، طرحی ارائه کرده است که کارکنان با ایده‌های نو و عملیاتی مورد تشویق قرار می‌گیرند.

افراد با ایده‌های برتر در هتل همای بندرعباس مورد ارزیابی و قدردانی قرار گرفتند.
در همین حین یک آموزش مدل‌های رفتاری DISC بر اساس بازی‌های گروهی، ساخت اریگامی و برج کاغذی به رقابت پرداختند.
درنهایت با بازی عنکبوتی اشتراکات خود را جشن گرفتند.

مطالب مرتبط

دوره دزفول DISC

آموزش مدل های رفتاری

دوره مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد

اتاق بازرگانی حنطوش زاده

مدل های رفتاری DISC

دوره آموزشی آموزش مصاحبه استخدامی برای مدیران

دوره آموزشی مصاحبه استخدامی

دوره تیم سازی حنطوش

تیم سازی و بلبین

کارگاه بازخورد دادن و بازخورد گرفتن

آموزش مهارت‌های فردی

مصاحبه‌های رادیویی

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

هوش هیجانی و

پادکست هوش هیجانی و مدل های رفتاری

مقالات بوم‌ورک

فهرست