تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

محل برگزاری :

مدرس دوره :

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک- لاستیک بارز- آبان 98

لاستیک بارز در راستای تقویت خلاقیت و نوآوری کارکنان، طرحی ارائه کرده است که کارکنان با ایده‌های نو و عملیاتی مورد تشویق قرار می‌گیرند.

افراد با ایده‌های برتر در هتل همای بندرعباس مورد ارزیابی و قدردانی قرار گرفتند.
در همین حین یک آموزش مدل‌های رفتاری DISC بر اساس بازی‌های گروهی، ساخت اریگامی و برج کاغذی به رقابت پرداختند.
درنهایت با بازی عنکبوتی اشتراکات خود را جشن گرفتند.

مطالب مرتبط

آموزش مهارت‌های فردی

مصاحبه‌های رادیویی

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

هوش هیجانی و

پادکست هوش هیجانی و مدل های رفتاری

مقالات بوم‌ورک

فهرست