کارشناسان
18 خرداد
مـوضـوع بـرنامــه
انگیزه شامل چه چیزهایی است؟
ایستگاه کارآفرینی
18 خرداد
مـوضـوع بـرنامــه
در کسب و کارهای خانوادگی با چه مشکلاتی روبرو هستیم؟
ایستگاه کارآفرینی
18 خرداد
مـوضـوع بـرنامــه
راهکارهایی برای حفظ کسب و کارهای خانوادگی
برنامه ایستگاه 98
18 خرداد
مـوضـوع بـرنامــه
چگونه می توان به دیگران کمک کرد بدون اینکه وارد حریم خصوصی افراد شد؟
شبکه آموزش
18 خرداد
مـوضـوع بـرنامــه
کارآفرین یا ارزش آفرینی
رایو اقتصاد
15 فروردین
مـوضـوع بـرنامــه
جذب بهترین کارکنان در مصاحبه استخدامی
برنامه عصر خانواده
21 اسفند
مـوضـوع بـرنامــه
کسب و کار
برنامه جذر و مد
18 بهمن
مـوضـوع بـرنامــه
نحوه مصاحبه شغلی
برنامه با خانواده، با مردم
12 بهمن
مـوضـوع بـرنامــه
ازدواج و هوش هیجانی
برنامه عصر اقتصاد و ارتباط
22 دی
مـوضـوع بـرنامــه
مهارت توانمند سازی کارکنان یک استارت آپ کوچک
برنامه ایستگاه 98
17 آذر
مـوضـوع بـرنامــه
شانس