دکتر مرجان مبین، دوره عمومی

اهمال کاری

طول دوره: 1 ساعت

توسعه کسب و کار بدون توسعه شخصی ناممکن است. در همین راستا در کنار دکتر مرجان مبین که به کسب و کارها در تهیه بیزینس پلن و مدل کسب و کار راهنمایی می کند، به آموزش برخی مهارت های فردی پرداخته شد.
دراین وبینار رایگان به موضع اهمال کاری که دغدغه اکثر صاحبان یا علاقمندان به راه اندازی کسب و کار است به صورت کوتاه و مختصر پرداخته شد.

این دوره در 13 آبانماه 1399 برگزار شد.

دکتر مرجان مبین