سروینا، تولید محصولات بهداشتی آرایشی

کاربرد مدل های رفتاری دیسک در فروش

طول دوره: 8 ساعت

بررسی های ما در سروینا نشان داد که تیم فروشندگان علیرغم تسلط فنی به محصولات باید بتوانند نیازهای مشتری را عمیق تر شناسایی کرده و ارتباط محکم تری با وی برقرار سازند. به این منظور دوره آموزش DISC برای کلیه تیم فروش برگزار گردید.

مهندس یارمحمدی مدیرعامل سروینا

این آگاهی از مدل های رفتاری روی نحوه برخورد کارکنان با مشتریان تاثیر بسزایی داشت و رضایت مشتریان افزایش یافته. بعلاوه افراد نقاط قوت خود را در فروش عمیق تر شناختند.