مدرسه کارآفرینی شریف، برگزار کننده دوره های مدیریت کسب و کار

دوره آشنایی با مدل های رفتاری دیسک در مدرسه شریف بلوچستان

5 و 12 آبان ماه 1400 طول دوره: 6 ساعت

دورکاری با همه مزایایش اما خلا ارتباطات را نمی تواند پر کند. شرکت استارت اپی پادرو که در دوره کرونا آغاز به کار کرد برای تعامل بیشتر و بهبود ارتباطات در سازمان برای کارکنان دور کار، پس از نیاز سنجی به برگزاری دوره دیسک اقدام نمود در این دوره که به صورت کارگاهی برای چهارگروه 10 نفره برگزار شد، سرفصل های زیر به صورت تعاملی و با بازی های مختلف تدریس شد.

سرفصل ها:
1- شناخت مدل های رفتاری خودو دیگران در دیسک
2- شناخت نقاط قوت رفتاری خود و دیگران
3- شناخت نقاط قوت نقاط قابل بهبود رفتاری خود و دیگران
4- نحوه تعامل با هر مدل رفتاری
5- نحوه تحلیل گزارش

فاطمه شهرکی پور شرکت کننده مدرسه کارآفرینی شریف

خیلی خوب بود این که آدم دلیل رفتار های خودش رو بدونه حس بهتری بهش می ده