شرکت فاران شیمی، تولید دارو و مواد اولیه دارو

دوره اصول سرپرستی در شرکت فاران شیمی

18 آبان طول دوره: 8 ساعت

اصول سرپرستی شاید نامش سنتی و تئوریک به نظر برسد. اما این دوره به گونه ای طراحی شد تا سرپرستان ضمن آشنایی با تاریخچه کوتاهی از مدیریت، مهارت های مدیریتی را فرا گیرند. این دوره به صورت آنلاین برای شرکت فاران شیمی برگزار گردید. سرفصل های دوره: - مدیریت از کجا شروع شد - آشنایی با سردمداران دانش مدیریت - آشنایی با مدیریت علمیف کلاسیک و مدرن - آشنایی با مفاهیم کارسنجی و زمان سنجی - آشنایی با تئوری های انگیزشی :مازلو، مک گریگور، گلاسر - آشنایی با مهارت های رهبری: بازخورد، تفویض اختیار و توانمندسازی

شرکت فاران شیمی