کارخانه الوان پلاستیک، صنایع بسته بندی

دوره اصول سرپرستی شرکت الوان پلاستیک

18 آبان طول دوره: 6 ساعت

اصول سرپرستی شاید نامش سنتی و تئوریک به نظر برسد. اما این دوره به گونه ای طراحی شد تا سرپرستان ضمن آشنایی با تاریخچه کوتاهی از مدیریت، مهارت های مدیریتی را فرا گیرند. این دوره به صورت آنلاین برای سرپرستان کارخانه الوان پلاستیک برگزار گردید. سرفصل های دوره: - مدیریت از کجا شروع شد - آشنایی با سردمداران دانش مدیریت - آشنایی با مدیریت علمیف کلاسیک و مدرن - آشنایی با مفاهیم کارسنجی و زمان سنجی - آشنایی با تئوری های انگیزشی :مازلو، مک گریگور، گلاسر - آشنایی با مهارت های رهبری: بازخورد، تفویض اختیار و توانمندسازی

کارخانه الوان پلاستیک