شرکت آلومینیوم کاوه، تولید و صادرات انواع محصولات آلومینیومی

دوره بازخورد دادن و بازخورد گرفتن آلومینیوم کاوه

30 شهریور طول دوره: 6 ساعت

دوره مهارت های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن با همکاری شرکت رادمان جزئی از برنامه توسعه رهبران در سازمان آلومینیوم کاوه بود که با همکاری شرکت رادمان به صورت آنلاین برگزار گردید. در این دوره مباحث زیر ارائه گردید: - بازخورد چیست آشنایی با خطاهای شناختی در ارتباطات بازخورد مثبت و تقویتی بازخودمنفی و اصلاحی تفاوت بازخورداصلاحی و انتقاد تفاوت بازخورد تقویتی و تعریف کردن تکنیک ها و مدل های ارائه بازخورد

شرکت آلومینیوم کاوه