شرکت پاترون، تامین مواد مصرفی کارخانجات فولاد سازی

دوره تیم سازی آنلاین، مدیریت زمان و اولویت بندی در شرکت پاترون

24 آبان طول دوره: 2 ساعت

دوره های مدیریت زمان بیشماری برگزار می گردد اما در دنیای واقعی چقدر کاربرد دارند؟ پس از عارضه یابی و بررسی چالش های مدیریت زمان در مجموعه پاترون، برنامه آن لاینی طراحی گردید تا افراد در حین بازی و مسابقه بتوانند اهمیت اولویت بندی امور و قوانین اولویت بندی را در عمل بیاموزند. دراین برنامه که به صورت اختصاصی برای پاترون طراحی شده بود افراد به نقاط ضعف و قوت خود در اولویت بندی، ارتباطات و مهارت های رهبری خود پی بردند و در نهایت منجر به یک برنامه توسعه فردی گردید

شرکت پاترون