پرونسکو، تجهیزات شبکه

دوره شش کلاه فکری

طول دوره: ۱ روز

برگزاری دوره شش کلاه با تست و تایپ در پرونسکو توسط مریم حنطوش زاده
در پرونکسو تلاش شد تا فرهنگ خلاقیت تقویت شود.
اما برای خلاقیت باید شیوه های فکری معمول در هم شکسته شود.
به همین دلیل از شش کلاه فکری ادوارد دبونو استفاده شد.
در این شیوه افراد با شش کلاهی که خودشان طراحی کردند، از زوایای مختلف به موضوع «تاخیر کارکنان» پرداختند و راهکارهای خلاقانه ای ارائه دادند.

محمد صادق حسین آبادی مدیرعامل پرونسکو

ابتدا از شما تشکر می‌کنم، ما به فکر یک تحول و تغییر بودیم، فکر می‌کنم این تغییر را باید از خودمان شروع کنیم. نقطه‌ی آغاز هر تغییر در کسب‌و‌کار درون‌جوش و از داخل خود سازمان شروع می‌شود. ابتدای این تغییر را از برند خود شروع کردیم; خیلی خوشحالم که از ابتدا دوستانی مثل شما همراه ما بودند....