دوره عمومی، مشاور، مدرس و کوچ منابع انسانی

دوره عمومی مدیریت استرس

19 آبان طول دوره: 3 ساعت

استرس علاوه براین که روی عملکرد مغز تاثیر می گذارد، بلکه سلول های عصبی مغز را نیز تخریب می کند و در نتیجه آثار مخرب استرس، حتی زمانی که از استرس خبری نیست، روی ما باقی می ماند! اما خبر خوب اینکه همانطور که علم و نوروساینس ما را از تبعات استرس آگاه می کند، راهکارهایی را نیز در دسترس ما قرار می دهد تا در صورت بروز استرس، آسیب ها را به حداقل برسانیم. سرفصل های دوره: – استرس چیست؟ – عوامل بروز استرس – انواع استرس – استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت در برابر استرس

دوره عمومی