داریا همراه پایتخت، نمایندگی محصولات سامسونگ

دوره مدلهای رفتاری دیسک در شرکت داریا

24 آبان طول دوره: 8 ساعت

شناخت مدل های رفتاری خود و دیگران به خصوص در بحث ارتباط با مشتری ازاهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برخی مشتریان دوست دارند سریعا به نتیجه برسند و برخی نیاز به همدلی بیشتری دارند. شرکت داریا در حوزه خدمات گوشی همراه فعالیت می کند و در طول این دوره آموزش مدل های رفتاری دیسک برای مدیران، سرپرستان و کارکنان واحد امور مشتریان با همکاری شرکت مشاوره رادمان برگزار گردید. سرفصل ها: 1- شناخت مدل های رفتاری خودو دیگران در دیسک 2- شناخت نقاط قوت رفتاری خود و دیگران 3- شناخت نقاط قوت نقاط قابل بهبود رفتاری خود و دیگران 4- نحوه تعامل با هر مدل رفتاری 5- نحوه تحلیل گزارش DISC 6- راستی آزمایی مدل رفتاری فرد در مصاحبه

داریا همراه پایتخت