آرمان سلولز یزد، تولید محصولات سلولزی

دوره مهارت های کوچینگ برای مدیران آرمان سلولز یزد

18 آبان طول دوره: 8 ساعت

کوچینگ مهارتی است که کمک می کند تا یک مکالمه براساس گوش دادن، بازخورد دادن، سوال پرسیدن و حل مساله پیش برود. در این روش گفتگوهای بین مدیران و کارکنان صرفا براساس توصیه و دستورالعمل نخواهد بود بلکه کارکنان می آموزند که به موضوعات نگاه مساله محور داشته و با خلاقیت راهکاری متناسب با اهداف سازمان و توانمندی های خود کشف کنند. به همین دلیل کوچینگ به یکی از مهارت های اصلی رهبران تبدیل شده است. در حقیقت مهارت های کوچینگ برای تعیین دقیق انتظارات و مسئولیت های افراد در راستای تحقق اهداف و‌نتایج مورد نظر توسط مدیر با کارکنان برگزار می گردد. یکی از کاربردهای کوچینگ در جلسات بازخورد عملکرد است تا افراد مسیر بهبود عملکرد خود را به نحو احسن طی نمایند. این دوره در هولدیگ مومنین در دو روز برای مدیران و سرپرستان شرکت های آرمان سلولز یزد و کارتن کسرا برگزار گردید

آرمان سلولز یزد