سازمان پولیمر بوشهر، پولیمر بوشهر

دوره نقشه گنج

طول دوره: 8 ساعت

دوست دارید گنج خود را پیدا کنید؟
سازمان پولیمر بوشهر تصمیم گرفت تا در یک برنامه تعاملی و همراه بازی یک برنامه توانمندسازی برای مدیران و سرپرستان خود تدارک ببیند. لذا این برنامه با مشارکت مجموعه مشاور رادمان در مجموعه ورزشی کردان برگزار گردید. شرکت کنندگان در تیم های متفاوت، به دنبال نقشه گنج پرداختند. دراین بازی مهارت های ارتباطی، رهبری، تیمی و بین تیمی افراد به چالش کشده شد.

ندا وقاری مدیر منابع انسانی سازمان پولیمر بوشهر

شرکت کنندگان در حین بازی با مفاهیم زیادی روبرو شدند و این روش خیلی موثرتر از آموزش های معمولی بود. نقشه ها و بازی ها خلاقانه و بسیار هیجان انگیز بودند