مهر سرمستان ، واردات انواع تجهیزات IT

دوره self-leadership- خودراهبری

آبان 1401 طول دوره: 9 ساعت

این دوره با همکاری گروه رادمان برای کارمندان شرکت مهرسرمستان اجرا شد.

خود رهبری یکی از حوزه‌های هوش هیجانی (EQ) است. نظریه‌ی هوش هیجانی که امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم سازمانی تبدیل شده است، شامل شناخت، کنترل هیجان‌ها و عواطف فردی است.

مهارت خود مدیریتی به شما این امکان را می‌دهد که بهره‌‌وری خود را به حداکثر برسانید، عملکرد و راندمان خود را در محیط کار بهبود ببخشید و به اهداف حرفه‌ای خود برسید. 

در نتیجه در راستای وظایف مدیریت منابع انسانی ؛ بهبود مهارت‌های خود مدیریتی می‌تواند به مدیریت بهتر مسیر حرفه‌ایی و  شغلی کارمندان و به طبع در پیشبرد اهداف سازمان، کمک کند.

دوره مدیریت بر خود به صورت کارگاهی برگزار شد و همه‌ شرکت کنندگان برای رسیدن به جواب‌های مختص به خود، در تمرین ‌ها حضور فعال داشتند.

با توجه به تعریف سلف لیدرشیپ- خودرهبری- که توجه و خودآگاهی داشتن به احساسات و سنجش موقعیت بر اساس منطق و انتخاب بهترین تصمیم مطابق با شرایط است؛ در ابتدا وضعیت‌های مختلف جسمی و ذهنی و محیطی به تعریف آگاهی در لحظه رسیدیم. و ابعاد مختلف وجودی ، من جسمی، من ذهنی-روانی (برای پیدا کردن افکار و احساسات اصیلمان در لحظات مهم)، من اجتماعی ( نقش‌ها و وظایف اجتماعی) و من معنا ( آنچه که از زندگی میخواهیم) را بررسی کردیم و در همین مسیر فرد به فرد شرکت کنندگان باورهای محدودکننده و جلوبرنده خود را  کشف کردند. برای بهبود هر کدام از ابعاد وجودی خود اولویت بندی کرده و همچنین نحوه هدف گذاری برای رسیدن به مسیر توسعه فردی خود را یادگرفتند و تمرین کردند.

و با شناخت و یادگیری راهکارهای مقابله ایی به دوتا از چالشهای مدیریت منابع انسانی در سازمانها که باعث فرسودگی شغلی و نرسیدن به اهداف میشود؛ یعنی استرس و عدم مدیریت زمان پرداخته شد  تا با تکنیک های مناسب مسیر موفقیت خود را در رسیدن به کمال توسعه فردی تضمین کردند.

از بازخورد شرکت کنندگان درباره این دوره ابتدا به مهمترینشان اشاره میکنم که عزیزی از افراد شرکت کننده در عین تواضع و شجاعت اذعان کرد :” بارها کلمه خودآگاهی را شنیده بودم اما تا به امروز هیچ وقت اینقدر عمیق معنای و کاربرد آن را درک نکرده بودم! “

شرکت کننده عزیز دیگری اشاره به این داشت که بهترین لحظات کلاس و تدریس از نظرش تمرینات فردی و گروهی بود که آنها با تمام تمرکز در تمرینات فعالیت میکردند.

یکی از مدیران به موضوع هارمونی توجه نشان دادند و گفتند: وقتی در چرخه زندگی خودم نگاه می کنم کاملا متوجه شدم چرا برخی اوقات شرایط برایم سخت و تصمیم گیری دشوار می شود و خوشحالم که ان کلاس باعث شد تا بتوانم نسبت به خودم و نحوه مدیریتم اگاهی بیشتری پیدا کنم تا در مدیریت کارکنان هم موفق تر عمل کنم

سرفصل های این دوره:

  • تعریف آگاهی بر لحظه حال و خود آگاهی و ویژگی‌های آگاهی درست
  • شناخت انواع ابعاد وجودی(من جسمی / من ذهنی-روانی / من اجتماعی / من معنا) 
  • هرم معنا در زندگی
  • مدیریت استرس 
  • مدیریت زمان

مهر سرمستان