مجموعه مشاوره رادمان، مشاوره مدیریت

دیسک فارماکمپ

طول دوره: 4 ساعت

این دوره با همکاری مجموعه مشاوره رادمان با …. مدرسه اشتغال دانشگاه شریف برگزار گردید. در فارماکمپ افرادی آموزش می بینند که قصد دارند در حوزه دارویی وارد کار شده و مهارت های پرزنت محصول را به پزشکان و داروخانه ها بیاموزند. در این برنامه به مدت دو ساعت، شرکت کنندگان با مدل های رفتاری دیسک آشنا شده و متوجه شدند که هرکدام در ارتباطات خود چه نقاط ضعف و قوتی داراست. همچنین آنها یادگرفتند که چگونه مدل رفتاری مشتریان اعم از پزشکان و مسئول داروخانه را تشخیص داده و در برخورد با هر مدل رفتاری به چه نکاتی توجه داشته باشند.

علی پور عمومی مجموعه مشاوره رادمان

این دوره به من کمک کرد بدونم با پزشکان برحسب مدل رفتاری اونها برخورد کنمم. مثلا با یک پزشک که مدل C داره با مستندات پیش برم. تعامل در کلاس عالی بود