دوره عمومی ویژه کوچ ها، کوچینگ

سبک کوچینگت رو بساز

2 دی طول دوره: 2 ساعت

ر مسیر کوچینگ که ما همه تلاشمان این است که مراجعه کننده با بهترین شیوه به حل مسئله‌اش برسد و با شیوه‌ای متناسب با خودش بتواند بصورت خلاقانه‌ای این مسئله‌ را حل کند، گاهی اوقات با چالش‌های زیادی روبرو می شویم! مدل رفتاری کوچ‌ها باهم متفاوت است و در نتیجه سبک کوچینگ آنها هم متفاوت است. 🔸️ یک کوچ با مدل رفتاری نتیجه‌گرا D خیلی سریع سعی می‌کند مراجعش را به نتیجه برساند و به اقدام ببرد. 🔸️ گاهی اوقات مدل رفتاری S در کوچ، کمک می‌کند که همدلی بالایی داشته باشد و مراجعش ، خیلی احساس آرامش و دوستی داشته باشد. همینطور مدل رفتاری مراجعین هم با هم متفاوت است مثلا یک مراجع با مدل رفتاری D دوست دارد خیلی سریع به نتیجه برسد وتمایلی ندارد که خیلی از او سوال پرسیده شود. درست است که همه ما کوچ ها باید یکسری از مهارت ها را در خودمان تقویت کنیم تا بتوانیم تائید صلاحیت کوچینگ مرجع (ICF) را بگیریم. اما واقعیت این است که برحسب استعدادهایی که داریم یادگیری در بعضی از این مهارتها سریعتر اتفاق می افتد. مثل کسی که حفظیات خوبی دارد و در نتیجه جدول ضرب را سریع حفظ می کند. اما این به این معنا نیست که اگر کسی حفظیاتش خوب نیست، جدول ضرب را یادنمیگیرد بلکه برای یادگیری آن به زمان و انرژی بیشتری نیاز دارد. در بحث مهارت های رفتاری و مهارت های کوچینگ همه با همین مشکل روبرو هستیم. با شناخت مدل رفتاری خود می توانیم این آگاهی را پیدا کنیم که در چه مهارت هایی قویتریم، نقاط قوتمان کجاست و کجاها باید وقت و انرژی بیشتری بگذاریم.

دوره عمومی ویژه کوچ ها