ماموت، انواع تریلر و ساندویچ پانل

مدل های رفتاری دیسک در شرکت ماموت

طول دوره: 8 ساعت

ماموت مجموعه بزرگی است که اغلب او را با ماموت بزرگی که روی ماشین های بزرگ حک شده می شناسند. هرسازمانی که از بیرون بزرگ می شود باید از درون هم ارتقا پیدا کند. لذا سازمان ماموت براین شد که برای کارکنان و مدیران خود فضایی برای رشد ایجاد کند که متناسب با برند آنها باشد. دوره توسعه رهبری به کمک مجموعه مشاوره رادمان پیشنهاد شد . اولین قدم برای رهبری دیگران، رهبری خود است. و پیش نیاز آن خودشناسی است. در راستای همین امر با موضوع مدل های رفتاری دیسک آغاز کردیم. افراد در این دوره با موضوعات زیر آشنا شدند:
– آشنایی با چهار مدل رفتاری دیسک
آشنایی با نقاط ضعف وقوت خود و دیگران
– نحوه شناخت مدل رفتاری دیگران
همگی اذعان داشتند که این شناخت باعث می شود تا سطح توقعات و انتظارات خود را متناسب با نقاط قوت افراد هدایت کرده و بتوانند برای خود برنامه توسعه فردی خود را به ذهنی شفاف براساس اهداف خود و سازمان تدوین نمایند.

ماموت