پاترون، تامین قطعات شرکت های فولاد سازی

گزارش دوره آنلاین بازخورد در شرکت پاترون

طول دوره: 2 ساعت

این دوره به درخواست شرکت دانش بنیان پاترون برای مدیران و سرپرستان در کارخانه تولید قطعات شرکت های فولاد سازی برگزار گردید. دراین شرکت که پروژه ارزیابی عملکرد برگزار شده بود، تصمیم به برگزاری دوره بازخورد گرفته شد تا با موثرترین روش به کارکنان بازخورد داده شود. این کارگاه آنلاین در سه دوره 2 ساعته به همراه تمرین و بازی برگزار گردید. در پایان از گروه های مختلف خواسته شد تا فیلم هایی در راستای نحوه ارائه بازخورد مثبت و منفی ارائه داده و آموزه های خود را در قالب نمایش به اجرا بگذارند.
سرفصل ها:
بازخورد چیست
علل واکنش منفی به بازخورد
بازخورد و انتقاد
تکنیک های بازخورد دادن
بازخود مثبت و تعارف
تکنیک های بازخورد مثبت

حسام ادیب رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون پاترون

از وقتی دوره اصول بازخورد دهی توسط خانم حنطوش زاده در مجموعه ما برگزار شد، تحول بسیار جدی در بحث ارزیابی عملکرد و بازخورد دهی صحیح و سیستماتیک ایجاد شد. با وجود آنکه اساسا فرهنگ بازخورد دهی در سازمانها و ارتباطات اجتماعی ما کم رنگ هست، دوره ای که سرکار خانم حنطوش زاده برگزار کردند باعث شد دید بهتری نسبت به ضرورت و اهمیت و همچنین نحوه برگزاری یک جلسه بازخورد در سازمان ما به وجود بیاید و بتوانیم هرچه بهتر ارزشهای کلیدی سازمان مان را، از جمله شفافیت و فرهنگ گفتگو را تقویت کنیم. به اعتقاد من تثبیت فرهنگ بازخورد دهی صحیح، نه تنها در ارتباطات درون سازمانی، بلکه به ارتباطات اجتماعی و خانوادگی افراد نیز کمک میکند.