بیمه تامین اجتماعی ، بیمه

مدیریت نیروی انسانی در شرایط بحران

18 آبان طول دوره: 4 ساعت

کادر بیمه چه در پشت صحنه و چه در بیمارستان های تامین اجتماعی دچار فشار بالایی در دوره کرونا شدند. لذا با همکاری موسسه آموزش آزاد معین این دوره برگزار گردید تا ضمن آموزش مهارت های مدیریت برخود و کنترل استرس در مدیران، روش هایی برای تامین آرامش و مدیریت کارکنان در شرایط پراسترس ارائه گردد. سرفصل های ارائه شده: - استرس چیست؟ - تاثیر استرس بر جسم، ذهن، رفتار و احساسات - راهکارهای مدیریت برخود در راستای مدیریت استرس - تعریف استرس خوب و استرس منفی - استفاده از ماشین رفتار در مدیریت استرس - تکنیک های مدیریت استرس - عوامل موثر بر توانمندسازی جسم، ذهن در راستای افزایش تاب آوری - کاربرد روش های مدیریت انرژی و استرس در محیط کار

بیمه تامین اجتماعی