مریم حنطوش زاده ، آیسان بنی هاشمی، کوچ PCC، مدرس مهارت‌های کوچینگ مورد تأیید ICF

وبینار دوره جامع مدیریت برخود، مدیریت بر زندگی

11 شهریور طول دوره: 2 ساعت

این وبینار با همراهی خانم آیسان بنی هاشمی کوچ حرفه ای ICF و با حضور 80 نفر به مدت دو ساعت در هفته کوچینگ برگزار گردید. در این وبینار افراد با فرایند خود مدیریتی که شامل خودارزیابی، خودنظارتی و خودتقویتی آشنا شدند. به افراد کمک شد تا راهکارهایی برای مدیریت احساسات خود فرا گیرند. وبینار با ایجاد تعامل، بازی و تمرین به برخی از تکنیک های مدیریت برخود نظیر woop فضایی برای تمرین عملی و کاربردی ایجاد شد.

سرکار خانم نهال مشاور سازمانی مریم حنطوش زاده ، آیسان بنی هاشمی

مطالب به روز و کاربردی تعامل در کلاس آن لاین کار مشکلی است ولی شما به خوبی برای هشتاد نفر این مشارکت و اشتیاق را با تمرین و بازی ایجاد کردید.