اتاق بازرگانی اردبیل، بازرگانی

کارگاه مدیریت استرس

طول دوره: 8 ساعت

کارگاه مدیریت استرس به درخواست اتاق بازرگانی اردبیل به صورت آنلاین برگزار گردید. دراین کارگاه افراد مختلف در حوزه های مختلف بازرگانی و کارافرینی حضور داشتند. در این دوره به موارد زیر پرداخته شد:
1- استرس چیست؟
2- انواع استرس
3- نگرش های ما در برابر استرس
4- ماشین رفتار در راستای مدیریت استرس
5- راهکارهای تبدیل استرس منفی به استرس مثبت
6- مدیریت انرژی در راستای کاهش استرس

آقای بهنام کارشناس اتاق بازرگانی اردبیل اتاق بازرگانی اردبیل

استرس باید مدیریت شود. استرس هوب و استر بد داریم. برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم رو شهای مختلفی هست مثل ورزش کردن،مدیتیشن،برنامه ریزی روی مواردی که در کنترل من است،دنیای مطلبوبم را با تواناییهام انطباق دهم، و به نظر من شاد بودن و حس خوب داشتن کمک بزرگی در کنترل استرس می کند.