شرکت مهندسی نارگان، شرکت طراحی و توسعه پروژه

کارگاه مهارت‌های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن شرکت مهندسی نارگان

3 خرداد 1401 طول دوره: 8 ساعت

شایدی یکی از پرکاربردترین مهارت های بازخورد دادن و بازخوردگرفتن در حوزه ارزیابی عملکرد باشد.  ارزیابی عملکرد با اهداف متفاوتی اجرا می شود، که یکی از مهم ترین آنها بهبود عملکرد است. اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای صحیح فرایند ارزیابی و تمرکز بر نکات منفی، با نتیجه متفاوتی روبرو می شویم. لذا سازمان های پیش رو، قبل با پیش بینی و مدیریت تمهیداتی در نظر می گیرند تا این فرایند به نتایج مطلوب نزدیک شود.

دوره مهارت های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن در شرکت مهندسی نارگان به منظور آماده سازی مدیران در ارائه بازخورد پس از پروژه ارزیابی عملکرد طراحی گردید. در این دوره دو گروه از مدیران ارشد در دو دوره حضور یافتند تا با مهارت های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن آشناشوند و در جلسات مدیریت عملکردی به بهترین سطح اثربخشی دست یابند.

ارزیابی عملکرد که از پرمخاطره ترین فرایندهای منابع انسانی است، می تواند با بازخورد حرفه ای به یک فرایند بهبود سازمانی و ارتباطی منجر شود. اما متاسفانه به دلیل بازخوردهای غیر اصولی، این مسیر به خطا می رود و افراد معمولا ازین جلسات و نمرات ناراضی هستند.

لذا در ابتدا تفاوت ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد بیان شد تا شرکت کنندگان به یک ادبیات مشترک دست یابند. ارزیابی عملکرد مثل امتحان نهایی می ماند که هیچوقت نمی فهمی چرا چنین نمره ای نصیبتان شده است! اما در فرایند مدیریت عملکرد، با جلسات بازخورد شما از روند ارزیابی خود آگاه شده و میتوانید برای خود یک برنامه توسعه فردی داشته باشید.

در دوره مهارت های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن، مدیران چالش های خود را مطرح کردند و با تمرین، بازی، اجرای سناریوها و فعالیت های گروهی به اهمیت ارائه بازخورد صحیح پی بردند.

برخی از مدیران اظهار داشتند که تاکنون فکر میکردند بهترین شیوه بازخورد را پیش برده اند و امروز با خطاهای فاحش خود آشنا شده و متوجه شدند که با شیوه بازخورد خود چه تاثیر متفاوتی روی مخاطب می توانند داشته باشند.

شرکت کنندگان: مدیران ارشد

بازخورد شرکت کنندگان

برای مثال یکی از مدیران مطرح کرد که در یک فضای دوستانه به همکارش درباره رفتارهای او بازخورد داده است. اما همین نکته که این بازخورد کلی منجر به کدورت و حتی ترک کار همکار شده بود برایش جای سوال داشت. نکته اینجاست که بازخورد کلیُ یک تهدید برای مغز محسوب شده و باعث می شود فرد تمام هویت خود را در خطر ببیند. لذا در دوره بازخورد با مدل SBIAC تلاش می کنیم تا افراد بتوانند بازخوردهای دقیق ارائه داده و بر روی نتیجه توافق کنند تا بازخورد گیرنده نیز بتواند بطور مشخص نقاط قابل بهبود خود را دریابد.

از آنجایی که در دوره بازخورد به خطاهای شناختی اشاره می شود، و مدیران در نقش بازخورد گیرنده در برابر بازخورد دهنده به این امر توجه داشتند که در جایگاه مدیریتی دچار خطای موقعیتی نشون پپپپد. چون مدیران ازینکه مورد بازخورد قرار گیرند حس خوبی دریافت نمی کنند اما وقتی خود را در یک موقعیت همسان دیده و سعی می کنند با همدلی بازخورد دهنده را درک کنندُ گوش شنوا داشته باشند و مسئله را از یک موضوع شخصی به یک مسئله کاری تغییر دهند بسیار مسیر بهتری را طی خواهند نمود.

 

سرفصل ها:

– مفهوم بازخورد

– چرا بازخورد

– تکنیک های بازخورد گرفتن

– تکنیک های بازخورد دادن SBIAC

– بایدها و نباید ها در بازخورد

– تفاوت بازخورد اصلاحی و انتقاد

-تفاوت بازخورد تقویتی و تعریف

زهرا شریف زاده معاون بخش کنترل و ابزار دقیق شرکت مهندسی نارگان

کارگاه مدیریت بازخورد خیلی کارگاه خوب و تاثیر گذاری بود. به نظر من یک سری مهارتهای ارتباطی رو در این زمینه به ما آموزش دادن که میتونه بهمون کمک کنه و خوشحالم که این دوره رو گذروندم.