دوره عمومی، کوچینگ

وبینار دایره شناخت من، تو، ما، با مدلهای رفتاری DISC

25 اردیبهشت طول دوره: 8 ساعت

یکی از مهم ترین معضلات بشری برقراری ارتباط است. این امر در سازمان به دلیل محدودیت های حرفه ای و منافع مشترک منجر به بروز اختلافات گسترده تر می گردد. بیش از 75% مشکلات درون سازمانی ناشی از عدم برقراری ارتباطات می باشد. درین بین عدم شناخت تفاوت های فردی نقش مهمی را بازی می کند. به همین منظور دانشمندان، محققین و روانشناسان مختلفی مدل های مختلفی را جهت شناخت درونیات، انگیزه ها و واکنش های افراد معرفی کرده اند. یکی از این مدل ها DISC می باشد. درین مدل به چهار گروه رفتاری اشاره می شود. این شناخت کمک می کند تا افراد درک بهتری از نحوه تعامل با یکدیگر داشته باشند. بعلاوه با درک نحوه تحلیل مدل رفتاری و گزارش رفتاری افراد، استخدام های مناسب تری را می توان در سازمان فراهم نمود. دراین کارگاه موضوعات زیر مطرح خواهد شد: 1- شناخت مدل های رفتاری خودو دیگران در دیسک 2- شناخت نقاط قوت رفتاری خود و دیگران 3- شناخت نقاط قوت نقاط قابل بهبود رفتاری خود و دیگران 4- نحوه تعامل با هر مدل رفتاری 5- نحوه تحلیل گزارش DISC 6- راستی آزمایی مدل رفتاری فرد در مصاحبه آموزش کارگاهی: این آموزش به صورت کارگاه بوده با فعالیت های گروهی و بازی های کلاسی برگزار خواهد شد. لذا در حین تجارب گروهی، افراد به شناخت خود و دیگران نائل می شوند. استفاده از DISC در استخدام: علاوه بر آموزش نحوه تحلیل گزارشات دیسک و شیوه کاربرد آنها در مصاحبه استخدامی، از طریق رول پلی، مدیران می آموزند که چگونه کاندیدا را در مصاحبه استخدامی مورد تحلیل قراردهند.

دوره عمومی