دنون، غذایی و دارویی

دوره مدلهای رفتاری دیسک برای شرکت دنون

طول دوره: 6 ساعت

این دوره به صورت دو کارگاه دو ساعت آنلاین با همکاری شرکت مشاوره رادمان برای مدیران و سرپرستان فرو برگزار گردید.
در این دوره مطالب زیر ارائه شد:
آشنایی با مدل های رفتاری دیسک
انواع مدل های رفتاری
آشنایی با نقاط قوت و محدودیت های هر مدل
نحوه شناسایی مدل رفتاری دیگران
نحوه برخورد با هر مدل رفتاری

مدیر فروش دنون مدیر فروش دنون

این دوره دیسک به آدم کمک می کنه که خودش رو بهتر بشناسه. اگر انسان بتونه خودش رو بهتر بشناسه مطمئنا بهتر می تونه در مسیر موفقیت چه از لحاظ شخصیتی و چه از نظر کاری گام برداره.