هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب، ساخت آشپزخانه صنعتی

ارزیابی فرهنگ سازمانی

طول دوره: ۱ روز

کسی نمی تواند نقش فرهنگ را نادیده بگیرد اما سازمانهای بسیار کمی به این امر اهمیت می دهند. در هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب، در طی یک فعالیت گروهی بین مدیران ارشد، تصویری از سازمان در ذهن کارکنان شناسایی شد.
سپس از طریق پرسشنامه های ان لاین، فرهنگ موجود و مطلوب از دید مدیران و کارکنان تعیین گردید.
طی یک برنامه جمعی با تکنیک world caffe، همگان در خلق فرهنگ جدید به استراک ایده ها پرداختند.
در پایان مسیر عملیاتی ایجاد فرهنگ سازمانی با مشارکت موسسین و کارکنان طراحی گردید.

خانم مریم عبدالهی مدیر منابع انسانی هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب

به نظر من خیلی خوب بود. برای اینکه بحثی که مطرح شد یک آموزش جدید بود. همین نو بودن موضوع این دوره می‌تونه تو هر سازمانی باعث تغییرات خوب بشه. یه سری چیزها گفتید که اصلا قبلا گفته نشده بود. ما نمی‌دونستیم و حتی در موردش فکر هم نکرده بودیم.