پاترون، مواد مصرفی و نسوز صنایع فولاد

دوره بازخورد دادن و گرفتن

18 آذر طول دوره: 8 ساعت

آموزش مهارت های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن برای گروه صنعتی پاترون گروه پاترون از آن مجموعه های جوان و پویاست که به رشد کارکنان اهمیت می دهد. پاترون جزء 28% از سازمانی است که آموزش مهارت های نرم را در برنامه خود قرار داده است. مهارت های نرم، مهارت های ارتباطی و رفتاری هستند که روی عملکرد افراد تاثیر دارند.

حسام ادیب مدیرعامل پاترون

با توجه به اینکه در فرایند ارزیابی عملکرد بحث بازخورد بسیار مهم است، این آموزش برگزار شد. این کلاس با بازیهای گروهی و فضای پویایی که ایجاد کرد شوق یادگیری را بالا برده و تاثیر چشمگیری در نحوه بازخورد دادن و بازخورد گرفتن کارکنان داشت.