پدیده ماشین سازی غرب، ساخت اشپزخانه صنعتی

آموزش مدل های رفتاری دیسک

27 بهمن طول دوره: ۱ روز

هیچ چیز مثل خودشناسی انسانها را به وجد نمی آورد. اولین گام برای هر ارتباطی نیز خودشناسی است. در هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب، با شناخت مدل های رفتاری دیسک، باب جدیدی به روی موسسین و کارکنان باز شد تا در راستای فرهنگی نواور و با کیفیت گام بردارند.

خانم مریم عبدالهی مدیر منابع انسانی پدیده ماشین سازی غرب

در این مدت جو سازمان عوض شد و اینکه افراد مدل رفتاری دیگران را شناختند، انگار خیلی از مسائل بین فردی براشون حل شد. شیوه تدریس شما هم کاملا افراد رو علاقمند می کرد تا مشارکت کنند و مخصوصا لیوانهایی که هدیه دادید باعث ایجاد یک حس مشترک بین همه شد