مهندسان مشاور معمار و شهرساز، مدیر آموزش انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

آشنایی با مدل‌های رفتاری دیسک

طول دوره: ۱ روز

امروزه فقط مهارت های تکنیکال نمی تواند موفقیت شما را تضمین نماید. مهندسین که متخصصین جامعه می باشند، باید با تکیه بر مهارت های ارتباطی سرعت رشد پروژه ها را بالا برده و بودجه مالی و زمانی را مدیریت نمایند. به همین منظور، در روز معماری در انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز علاوه بر بررسی عملکرد انجمن در طول یک سال گذشته، مدل های رفتاری DISC نیز توسط مریم حنطوش زاده ارائه گردید. استقبال شرکت کنندگان نشان داد که افراد از شناخت مدل رفتاری خود و دیگران به نحو چشمگیری می توانند استفاده نمایند.

ماندانا کنت مدیر آموزش انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز

تسلط و شیوه ارائه خانم حنطوش زاده در یک زمان کوتاه باب جدیدی را برای ما در حوزه آموزش باز کرد. آشنایی با مدل مختلف رفتاری تلنگری بود که ما بحث آموزش مهارت های رفتاری را در انجمن جدی تر پیگیری نماییم