شرکت اوژان، تجهیزات شبکه

ارزیابی فرهنگ سازمانی

18 اسفند طول دوره: 4 ساعت

شناسایی فرهنگ شرکت اوژان با همکاری مجموعه نوتریکا یکی از اولین اقداماتی که در هر سازمان به عنوان مشاور منابع انسانی انجام می دهیم، ارزیابی فرهنگ سازمانی است. اما تغیر فرهنگ کار آسانی نیست. لذا برنامه ای طراحی شد که کارکنان و مدیران دیدگاه های خود را به اشتراک گذاشته و به اتفاق به یک فرهنگ جدید دست یابند. این برنامه باعث شد تا کارکنان خود عوارض ناشی از نقاط ضعف فرهنگ را دریابند و راه حل هایی ارائه دهند.

مهندس حسین آبادی مدیرعامل شرکت اوژان

سلام و در ابتدا از شما تشکر می‌کنم، و اینکه ما دنبال یه تغییر و تحول در سازمان خود بودیم، ابتدای این تغییر هم از برند ما شروع می‌شه و خوشحالیم که کنار ما بودید و اولین قدیم که شناخت فرهنگ برند بود با کمک برنامه‌ها و تدریس شما به خوبی انجام شد.