لاستیک بارز، پرونکسو

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

طول دوره: ۲ ساعت

لاستیک بارز در راستای تقویت خلاقیت و نوآوری کارکنان، طرحی ارائه کرده است که کارکنان با ایده‌های نو و عملیاتی مورد تشویق قرار می‌گیرند.
افراد با ایده‌های برتر در هتل همای بندرعباس مورد ارزیابی و قدردانی قرار گرفتند.
در همین حین یک آموزش مدل‌های رفتاری DISC بر اساس بازی‌های گروهی، ساخت اریگامی و برج کاغذی به رقابت پرداختند.
درنهایت با بازی عنکبوتی اشتراکات خود را جشن گرفتند.

مهندس جعفر زنگنه مدیر منابع انسانی لاستیک بارز

رای شرکت کنندگان جالب بود که در حین بازی های تیمی نظیر اریگامی و برج سازی،آموزش مدل های رفتاری دیسک نیز صورت گرفت و علاقمند با تعمق بیشتر روی این مدل ها شدند.