فرهنگ سازی سازمان امن

رایگان

این دوره بصورت وبینار برگزار شده است.

این دوره بصورت رایگان قابل دانلود است

فایل ویدیویی دوره

 

توضیحات فرهنگ سازی سازمان امن

Description

آیا مصادیق آزار در سازمان را می شناسید؟

نکنه من عامل احساس ناامنی و آزار همکارم هستم و خبر ندارم؟
نکنه من آزارگرم؟
اگر آزار دیدم چیکار کنم؟

شرکت در این دوره چه کمکی به من خواهد کرد؟

آگاهی کارکنان و مدیران از مصادیق آزار

آشنایی با انواع آزار

واکنش به آزار

واکنش به اتهام آزار

سازمان چه مسیری را برای اینکه یک سازمان امن شود باید طی کند؟

آمار چیزی به ما نمی گوید چون بیش از 75% افراد از تعرضات سازمانی گزارشی نمی دهند. اما آنچه که مهم است اینست که هر فردی حق دارد اولین نیاز خود را که امنیت است، در سازمان تجربه کند. همچنین کارفرما موظف است در ایجاد این محیط امن کوشا باشد. چرا که این آزارها به مرور روی عملکرد، انگیزش و ترک کار کارکنان تاثیر خواهد داشت. بعلاوه نمی توان مسئولیت اجتماعی سازمان را در این میان نادیده گرفت. یکی از دلایل بروز آزار در محیط کار، عدم آگاهی آزاردهنده و فرد مورد آزار از مصادیق آزار و نحوه برخورد در چنین موقعیتهایی است. لذا آموزش و آگاهی می تواند حجم زیادی از این موارد را در سازمان کاهش دهد.


این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

تمامی مشاغل سازمانی اعم زنان و مردان، مدیران، موسسان و کارکنان که مایلند یک محیط امن را تجربه کرده و رفتار حرفه ای داشته باشند

سرفصل های فرهنگ سازی سازمان امن

مفهوم آزار در سازمان

انواع آزار در سازمان: خشونت، تبعیض، تعرض، بی احترامی، منزوی کردن افراد و...

واکنش فرد مورد آزار چگونه باید باشد؟

واکنش فرد مورد اتهام به آزار چگونه باید باشد؟

نقش مدیر و منابع انسانی در بروز آزار

تجربه مشتریان قبلی

Customers Experience