برنامه های رادیو و تلویزیون

تمامی برنامه ها
radio and television

دوره ها و کارگاه های برگزار شده

تمامی دوره ها
courses and workshops

محصولات و خدمات

products&services

امروزه مشکل بسیاری از مدیران، عدم رضایت از عملکرد کارکنان است که در پی راه حلی برای آن هستند. اما مشاوره منابع انسانی و آموزش مهارت های نرم می تواند در این مسیر به مدیران کمک نماید

دوره مسیرشغلی در مسیر زندگی

دوره مسیرشغلی در مسیر زندگی

قیمت: 290,000تومان490,000تومان
جزئیات محصول
دوره خلق عادات موثر

دوره خلق عادات موثر

قیمت: 90,000تومان290,000تومان
جزئیات محصول
دوره هدفگذاری در شرایط ابهام

دوره هدفگذاری در شرایط ابهام

قیمت: 90,000تومان290,000تومان
جزئیات محصول
دوره مدیریت استرس

دوره مدیریت استرس

قیمت: 90,000تومان290,000تومان
جزئیات محصول

نظرات مشتریان و سازمان ها

testimonials