بهبود فرهنگ سازمانی

Organizational Culture

چالش های شما در این حوزه

 • شناخت تفاوت‌های رفتاری
 • شناخت تفاوت‌های شخصیتی
 • نحوه برخورد با نقاط قابل‌بهبود
همین حالا شروع کنید

فرهنگ استراتژی را برای صبحانه می بلعد! “پیتردراکر”

این عبارت استعاره آمیز پدر علم مدیریت نوین در جهان بیانگر اهمیت فرهنگ سازمانی است. فرهنگ به عنوان رکن اصلی هر سازمان بیانگر تصویری است که هر سازمان در قالب یک شخصیت به کارکنان خود به عنوان مشتریان داخلی و بازار به عنوان مشتریان خارجی از خود نشان می دهد. این امر بیانگر این مهم است که کارکنانی جذب سازمان می شوند که در راستای فرهنگ غالب سازمان باشند. هرچه فرهنگ سازمان قویتر باشد، نقش موثرتری در تقویت رفتار و عملکرد سازمان خواهد داشت. به گونه ای که 66% کارکنان نامناسب در سازمان به دلیل عدم همسویی با فرهنگ سازمان، عملکرد نامناسب از خود نشان داده اند. لذا در اولین گام توصیه می شود با بررسی فرهنگ سازمان اقدامات آتی جهت تقویت و تثبت رفتارهای مطلوب و تعدیل رفتارهای نامطلوب از طریق مدل های انگیزشی متناسب با سازمان طراحی گردد.
در نهایت با تدوین مدل شایستگی سازمان مشخص می شود که در فرایند استخدام چه افرادی با چه ویژگی هایی در سازمان می توانند حضور یابند و یا چه ویژگی هایی در سازمان باید تقویت شود تا فرهنگ مطلوب حاصل گردد.

 

استفاده از این خدمات چه مزایایی برای شما خواهد داشت؟

تعیین ارزش های یکپارچه در سازمان: همه می دانند چه ارزش ها و خط قرمزهایی برای سازمان وجود دارد
توسعه پایدار ارزش های سازمانی برای کارکنان و مشتریان: افراد می دانند باید در راستای چه شایستگی ها و اهدافی گام بردارند
به نتیجه رسیدن پروژه ها: افراد می دانند گه پروژه ها مهم هستند و نقش آنها چه اهمیتی دارد
تعیین شایستگی ها برای افراد در راستای تعیین مسیر رشد و توسعه فردی: افراد می دانند چه کسانی با چه شایستگی هایی فرصت رشد در این سازمان را خواهند داشت

می خواهید ما با شما تماس بگیریم؟


لطفا برای ثبت درخواست و گرفتن مشاوره های لازم از فرم درخواست مقابل استفاده کنید.

نحوه اجرا

جلسه اول برای تعیین روند همکاری و خدمات مشاوره متناسب با سازمان،پرسشنامه عارضه یابی اولیه و گزارشاولیه رایگان درباره وضعیت فعلی سازمان در حوزه مورد نظر، به صورت رایگان خواهد بود.


  در صورتی که مطمئن نیستید کدام بسته مناسب شماست، نگران نباشید! من در کنارش شما هستم تا بهترین خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

  سرویس های و خدمات قابل ارائه

  Services

  تجربه مشتریان قبلی

  Customers Experience