وبینار رایگان هدفگذاری در دنیای ووکا

رایگان

این دوره بصورت وبینار برگزار شده است.

این دوره بصورت رایگان قابل دانلود است

فایل ویدیویی دوره

 

توضیحات هدفگذاری در دنیای ووکا

Description

در شرایط پر از ابهام چگونه هدف گذاری می کنید و آیا توانایی رسیدن به اهداف خود را دارید؟

آیا توانایی هدف گذاری واقع بینانه و تطبیق اهداف خود با شرایط را دارید؟
آیا توانایی انعطاف پذیری در شرایط مختلف را دارید؟
آیا توانایی تصمیم برای تغییر مسیر در صورت نیاز را دارید؟
آیا توانایی حفظ انگیزه تا پایان هدف را دارید؟

شرکت در این دوره چه کمکی به من خواهد کرد؟

 

این دوره چه تاثیری روی مسیر حرفه ای شما خواهد داشت؟

vuca نامی است که در استراتژی های جنگی آمریکا عنوان شد و امروزه در دنیای کسب و کارها نیز استفاده می شود. بهتراست ببینیم ووکا چیست؟vuca از چیدن حروف اول کلمات زیر خلق شده است:Volatile: متغیر 2. Uncertain نامطمئن 3. Complex پیچیده 4. Ambiguous مبهمخب! این وضعیت آشنا نیست؟ اگرچه در دوران کورونا این اصطلاح بیشتر به گوش مان خورد، اما سالهاست که ازین وضعیت به سر می بریم و گریزی از این تغییرات شدید، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام گریزی نیست. نوآوری مدام در کسب و کارها، مستلزم کنار آمدن با تغییرات شدید است. برخی دراین شرایط متغیر و مبهم، به شهود خود اکتفا می کنند و شکست های سنگینی تجربه می کنند. برای مثال اوبر وبی اند بی دو شرکتی بودند که در شرایط نامطمئن با تکیه بر تکنولوزی های دنیای نوین، تحولی در صنعت حمل و نقل شهری و هتلداری ایجاد کردند. آنها مدام با تغییر ذائقه مشتری، تغییراتی در کسب و کار خود ایجاد می کنند.اما در چنین شرایط متغیر و مبهمی چطور می توان هدف گذاری کرد؟ در دنیایی که می گوید هدف باید مشخص، زماندار و قابل اندازه گیری باشد، چگونه حرکت بعدی را باید تنظیم کنیم؟ دراین دوره ضمن معرفی دنیای ووکا، سعی شده است نحوه هدف گذاری چابک متناسب با دنیایی که پراز نوسان، ایهام، پیچیدکی و عدم اطمینان است را رمزگشایی کنیم


این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

افرادی که اهداف بزرگ دارند
مدیرانی که قصد دارند اهداف سازمان خود را محقق سازند
کسانی که در سال گذشته به برخی از اهداف خد دست نیافته اند

سرفصل های هدفگذاری در دنیای ووکا

دنیای ووکا چیست؟

شناخت نقاط ضعف و قوت خود در تحقق اهداف

حفظ انگیزه تا رسیدن به هدف

انعطاف پذیری، تطبیق پذیری و کمال طلبی در تحقق اهداف

تجربه مشتریان قبلی

Customers Experience