انگیزش کارکنان بر اساس تئوری انتخاب

Employee motivation based on selection theory

چالش های شما در این حوزه

 • افزایش انگیزه در کارکنان
 • روشهای ایجاد انگیزه در کارکنان
همین حالا شروع کنید

گلاسر تئوری انتخاب را دربرابر تئوری کنترل مطرح کرد. اگر نگاهی به تئوری های انگیزشی بیندازید، می بینید که یک قاعده بده، بستان حاکم است. در ساختار پرداخت و جبران خدمات سازمانها نیز اکثرا می بینید که براساس عملکرد پاداش و تنبه صورت می گیرد. تلاش می شود تا با تشویق رفتار تثبیت شده و یا با تنبیه ، مانع از تکرار رفتار ناخوشایند شویم. حتما در سازمانتان برنامه های پاداش زیادی را سراغ دارید که پس از کوتاه زمانی تبدیل به یک کار عادی شده و کارکنان دنبال پاداش های تازه تری هستند. مسئله اینجاست وقتی تلاش می کنیم تا افراد را بوسیله عوامل بیرونی کنترل نماییم، آنها را با انگیزه های بیرونی ترغیب می کنیم. اما انگیزه های بیرونی برای کوتاه مدت پاسخگو بوده و هزینه های بالایی را به سازمان تحمیل می کنند. گلاسر با بیان تئوری انتخاب رویکرد نوینی را در انگیزش پیش می گیرد. او معتقد است که افراد با انگیزه های درونی تحریک شده و با قدرت انتخاب تصمیم به انجام دادن و یا ندادن یک کار می گیرند. پنج نیاز بقا، قدرت، آزادی، شادی و عشق را در همه مشترک دانسته و هرکس در برخی از این نیازها قوی تر است. در این دوره ضمن آشنایی با برخی تئوری های مهم انگیزشی، به صورت اختصاصی تئوری انتخاب مطرح شده و مدیران علاوه بر روش های خودانگیزشی برای قدرت بخشیدن به مهارت های رهبری خود، روش های انگیزش کارکنان را نیز فراخواهندگرفت.

مخاطبین:

 • کارکنان و مدیرانی که مایلند مهارت های رهبری خود را ارتقا داده و در انگیزش دیگران موفق تر عمل کنند

سرفصل ها

شناخت انگیزه های درونی و بیرونی
آشنایی با تئوری های انگیزشی
آشنایی با تئوری انتخاب
آشنایی با نیازهای اساسی انسان ها
شیوه های مسئولیت پذیرانه تامین نیازها
فرایند WEDP در انگیزش کارکنان

می خواهید ما با شما تماس بگیریم؟


لطفا برای ثبت درخواست و گرفتن مشاوره های لازم از فرم درخواست مقابل استفاده کنید.

شیوه برگزاری

– طول دوره: 8 ساعت

– تعداد شرکت کنندگان : حضوری و غیرحضوری حداکثر 15 نفر


  در صورتی که مطمئن نیستید کدام بسته مناسب شماست، نگران نباشید! من در کنارش شما هستم تا بهترین خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

  سرویس های و خدمات قابل ارائه

  Services

  تجربه مشتریان قبلی

  Customers Experience