تفویض اختیار

delegation of authority

چالش های شما در این حوزه

 • شناسایی امور قابل تفویض در تیم
 • مراحل تفویض اختیار
 • شناخت نقاط ضعف و قوت خود در تفویض
همین حالا شروع کنید

مدیران برجسته آنانی نیستند که قادر به انجام همه امور باشند، بلکه مدیرانی موفقیت را تجربه خواهند کرد که محدودیت زمان و توان خود را باور داشته باشند. پس از آن خواهند توانست در زمان مناسب، امور تحت سرپرستی خود را به فرد مناسب بسپارند. اما در بسیاری از موارد بدلیل نبود مهارت های لازم در تفویض اختیار این مهم صورت نگرفته و منجر به هدر رفتن زمان، کاهش بهره وری، سردرگمی و بی انگیزشی کارکنان می گردد. از دیگر مشکلاتی که در تفویض اختیار نامناسب صورت می گیرد، نرسیدن به اهداف تیم و یا سازمان است. مهارت تفویض اختیار کمک می کند تا موانع را شناسایی کرده و با راهکارهای مناسب مسئولیت ها و اهداف فردی و سازمانی را تحقق بخشیم.

مخاطبین:

 • مدیران جهت واگذار بهتر امور
 • مدیران علاقمند به توانمندسازی کارکنان
 • مدیران علاقمند به تقویت مهارت های رهبری
 • کارکنان علاقمند به توسعه مهارت های رهبری در خود

سرفصل ها

تفویض اختیار چیست؟ (1. تعریف تفویض اختیار، 2. چرا مدیران تفویض نمی کنند؟ ، 3. تاثیرات مثبت تفویض اختیار موثر، 4. بررسی تجارب تفویض مدیران ، 5. نکات مهم در تفویض)
تفویض اختیار موثر ( 1. چه اموری را نباید تفویض کرد؟، 2. چه اموری را باید تفویض کرد؟، 3. ماتریس تفویض اختیار، 4. خود ارزیابی مهارت های تفویض اختیار، 5. شناخت نقاط ضعف و قوت خود در تفویض، 6. تکنیک ها و مدل های تفویض اختیار، 7. مراحل تفویض اختیار، 8. تمرین عملی تفویض اختیار)
تحویل وظایف در تفویض اختیار( 1. چک لیست تحویل کار، 2. تحویل کار به همکار، 3. تمرین عملی تفویض اختیار)
ثبت و اولویت بندی وظایف در تفویض اختیار( 1. ثبت وظایف براساس زمانبندی کوتاه مدت و بلند مدت، 2. نوشتن برنامه عملی، 3. تمرین عملی)
نظارت روند تفویض( 1. سوال پرسیدن برای روند تفویض، 2. بررسی عملکرد، 3. بازخورد دادن، 4. تمرین عملی)
کاربرد آموخته های کلاس( 1. شناسایی مهارت های تیم در ماتریس مهارت های تیمی، 2. شناسایی امور قابل تفویض در تیم، 3. تمرین عملی)

می خواهید ما با شما تماس بگیریم؟


لطفا برای ثبت درخواست و گرفتن مشاوره های لازم از فرم درخواست مقابل استفاده کنید.

شیوه برگزاری

– طول دوره: 16 ساعت

– دوره به صورت کارگاه دو روزه برگزار خواهد شد. در طول کارگاه با تمرین های عملی، بحث های گروهی، بازی نقش (role play)، نمایش فیلم و بازی های کلاسی تلاش می شود تا شرکت کنندگاه در یک فضای تعاملی و پویا در حین تجارب عملی مهارت های لازم را بیاموزند.


  ،

  در صورتی که مطمئن نیستید کدام بسته مناسب شماست، نگران نباشید! من در کنارش شما هستم تا بهترین خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

  سرویس های و خدمات قابل ارائه

  Services

  تجربه مشتریان قبلی

  Customers Experience